Markt Management

Groei naar volwassenheid

De markt concurreert met de supermarkten, georganiseerde winkelketens en webshops.

Markt fruit

Marktbeheer

nl-marktmanagement biedt gemeenten en stichtingen een belangrijke stap voorwaarts tot professionalisering (en mogelijke privatisering). Van traditioneel Marktbeheer tot Total Markt Management: “One stop shop” dienstverlening in de disciplines: beheeronline-marketing en financiën.

Total markt Management

De ontwikkeling en uitvoering naar Total Markt Manager biedt gemeenten en besturen de gewenste professionele zelfstandigheid en ontlast hiermee veel taken en handelingen.

Online Marketing

De juiste informatie en boodschap online aanbieden aan de juiste persoon of organisatie.

Marktbeheer

De rol als Marktmeester past ons als een jas. Als 'Haarlemmer olie' laten wij zien dat samenwerking leidt tot meer waarde.

Financiën

Zelfstandigheid vraagt ook om duidelijke en tijdige (financiële) verslaglegging & rapportage binnen de gestelde kaders.

Met meer bezoekers ook meer dagomzet?

Wij initiëren de groei en doen dit in samenwerking met betrokken personen als ‘teamplayer” met de waarden: open, eerlijk, vertrouwen en respect.

Van NU
tot GROEI!

Het door CVAH geïnitieerde rapport “Proeven & ontmoeten” (februari 2018) met cijfers en achtergronden ambulante handel lezen wij nog even actueel. In de tussenliggende tijd zijn er weinig veranderingen waargenomen met natuurlijk als belangrijke reden de Coronapandemie. Wat wel als een paal boven water staat is de toenemende interesse van de consument in het aanbod op de lokale markt.  Tijd dus om door te pakken met Vernieuwing en Professionalisering.

Ontwikkelingen op de markt

Laatste Nieuws

Heb je een nieuw idee?

Wil je sparren of heb je een goed idee in gedachten?
Laat het ons weten en wij bellen snel voor een contactmoment.

Volg onze social kanalen en blijf op de hoogte van het nieuws en ontwikkelingen. 

Contact

Kunnen wij je helpen of heb je een vraag?