MARKTBEHEER

Van marktbeheerder naar markt-manager

De traditionele marktbeheerder manifesteert zich anno 2022 als markt-’manager’. Als ‘linking pin’ verbindt hij alle belanghebbenden waaronder de gemeente, ondernemers, faciliterende instanties en bovenal de consumenten (bezoekers). 

De marktmanager is altijd zichtbaar aanwezig op de weekmarkten en voor iedereen beschikbaar. De ondernemers zullen de marktmanager ervaren als een pragmatische persoon met goede communicatieve vaardigheden en te waarderen om zijn inzet en betrokkenheid. Bij discussies, klachten of andere contactmomenten zal hij niet schromen om tijdig zijn stempel te drukken en is te allen tijde dienend voor het algemeen belang én opereert met respect voor alle betrokkenen.

De rol vanuit de opdrachtgever

De marktmanager is de toezichthouder en gastheer/vrouw van de (week)markt. Hij/zij controleert of de juiste marktondernemers aanwezig zijn volgens de afgegeven vergunningen, controleert of de marktondernemers op de juiste staanplaats staan en controleert of de marktondernemers de juiste waren verkopen volgens de afgegeven vergunning. Daarnaast is de marktmanager verantwoordelijk voor de markt inschrijvingen en het toekennen van staanplaatsen op de markt. Hij/zij adviseert, organiseert, zorgt voor orde en veiligheid en trekt nieuwe ondernemers aan. 

Wat zijn de kaders waarbinnen de marktbeheerder zijn taken heeft op de marktdag?

De taken op een gemiddelde marktdag zijn breed en gevarieerd. Wij geven je graag een goed overzicht.

Wij helpen je
graag verder

Ben jij geïnteresseerd over de dienst van MARKTBEHEER? 
Stuur ons een berichtje en wij nemen contact met je op.

Volg onze social kanalen en blijf op de hoogte van het nieuws en ontwikkelingen. 

Contact

Kunnen wij je helpen of heb je een vraag?