De taken van een marktbeheerder

De marktmanager is de toezichthouder en gastheer/vrouw van de (week)markt. Hij/zij controleert of de juiste marktondernemers aanwezig zijn volgens de afgegeven vergunningen, controleert of de marktondernemers op de juiste staanplaats staan en controleert of de marktondernemers de juiste waren verkopen volgens de afgegeven vergunning. Daarnaast is de marktmanager verantwoordelijk voor de markt inschrijvingen en het toekennen van staanplaatsen op de markt. Hij/zij adviseert, organiseert, zorgt voor orde en veiligheid en trekt nieuwe ondernemers aan. 

Een dag op de markt

 • De marktbeheerder zorgt voor het afsluiten van de marktlocatie en eventuele zijstraten voor het verkeer en zorgt voor het openen van de stroompunten. 
 • De marktbeheerder ziet erop toe dat de brandveiligheidsnormen genoemd in het inrichtingsplan van de markt worden nageleefd. 
 • De marktbeheerder meester draagt zorg voor de marktveiligheid en de toegankelijkheid voor politie, brandweer en ambulance, om in geval van calamiteiten ongeval of ziekte, de hulpdiensten een snelle toegang tot de onheilsplek te kunnen geven.  
 • De marktbeheerder moet erop toezien dat de panden op de marktlocatie bereikbaar zijn bij calamiteiten en dat de doorgang naar eventuele winkels gewaarborgd blijven. 
 • De marktbeheerder is namens de gemeente tevens bevoegd om een vergunninghouder conform de Marktverordening bij overtreding van het reglement of de voorschriften van de vergunning, wangedrag of bedrog, niet of niet tijdig voldoen van het marktgeld sancties op te leggen.
 • De marktbeheerder dient erop toe te zien dat de vergunninghouder op de juiste standplaats staat conform de kaart behorende bij het betreffende inrichtingsplan.
 • De marktbeheerder is bevoegd af te wijken van de inrichting van de markt als daar aanleiding toe is. 
 • De marktbeheerder houdt toezicht op de weekmarkt. 
 • De marktbeheerder houdt per weekmarkt bij welke kooplieden beschikbaar zijn voor het innemen van een dag-plaats. Toewijzing van een dag-plaats gebeurt mondeling door de marktmeester. 
 • De marktbeheerder wijst een standwerkersplaats toe verwijzend naar een gedocumenteerd inrichtingsplan. 
 • De marktbeheerder controleert of de juiste vergunninghouders aanwezig zijn, of ze op de juiste staanplaats staan en de juiste producten verkopen volgens de afgegeven vergunning. 
 • De marktbeheerder houdt rekening op de markt met de kwaliteit van de aangeboden goederen (onder andere: hygiëne, uitstraling en inrichting van de verkoopplek) passend op de markt. 
 • De marktbeheerder controleert conform de afgegeven marktplaatsvergunning of de auto wel of niet achter de kraam mag staan. 
 • De marktbeheerder communiceert aan de vergunninghouders wanneer de markt door bijzondere (weers-)omstandigheden niet kan plaatsvinden. 
 • De marktbeheerder controleert of de vergunninghouder de markt schoonhoudt zoals vermeld in de marktverordening, en dat afvalzorg het terrein van de (week)markt schoon oplevert. 
 • De marktbeheerder is verantwoordelijk voor de marktinschrijvingen en het toekennen van standplaatsen. 
 • De marktbeheerder dient te bemiddelen bij mogelijke conflicten tussen marktondernemers. 
 • De marktbeheerder zorgt op een te bepalen dag/week in de maand voor de pinbetalingen van de vaste vergunninghouders en voor de invorderingen van de betalingen van de standwerkers. 
 • De marktbeheerder zorgt elk jaar (Q1) voor een overzicht met daarin vermeldt de gegevens en de jaarbedragen van de vergunninghouders t.b.v. de aanslagoplegging. 
 • De marktbeheerder houdt elke week door middel van een overzicht de (gewijzigde) gegevens van de vergunninghouders bij en communiceert deze met de gemeente. 
 • De marktbeheerder rapporteert elke week over de (week)markt aan de gemeente of het bestuur. 
 • De marktbeheerder zorgt voor het noteren van wensen en klachten vanuit marktkooplieden en publiek, en doen voorstellen voor oplossingen bij de gemeente of het bestuur. 
 • De marktbeheerder is de vraagbaak voor marktkooplieden en bezoekers. 
 • De marktbeheerder doet – op grond van eigen bevinding en ervaring – voorstellen ter verbetering van de (week)markt. 
 • De marktbeheerder houdt zich bezig met marketingactiviteiten voor de (week)markt.

De toegevoegde waarde van onze marktbeheerder

Aan- & verkoop

Ben je klaar met het ondernemen en is je opvolger niet beschikbaar? Of sta je juist te trappelen om je skills te presenteren op de lokale markt?

Advies

Gezamenlijk hebben wij bijna 100 jaar ervaring in beheer, online marketing en accountancy en altijd bereid de ondernemer te helpen.

Werving

Ben jij geïnteresseerd in een dynamische, verantwoordelijke en zelfstandige functie als een lokale MARKTMANAGER binnen jouw regio?

Wij helpen je
graag verder

Ben jij geïnteresseerd over de functie van marktbeheerder
Stuur ons een berichtje en wij nemen contact met je op.

Volg onze social kanalen en blijf op de hoogte van het nieuws en ontwikkelingen. 

Services

Contact

Kunnen wij je helpen of heb je een vraag?