Hitte Protocol ambulante markt

HITTE PROTOCOL AMBULANTE MARKT

Met de soms te verwachten (extreme) weersverwachting is het vereist dat er gedurende de ambulante marktdag tijdig voorbereidingen getroffen kunnen en moeten worden indien het HITTE-PROTOCOL van toepassing wordt verklaard. Hierbij dient door alle betrokkenen gevolg te geven aan de door het bestuur bepaalde beleid. De communicatie, praktische uitvoering en controle vindt plaats door de marktmanager (hierna te noemen DMM).

Handleiding en procedure

 1. DMM stelt zich de dag voor de marktdag als ook gedurende de dag zelf op de hoogte van de (lokale) weersontwikkelingen. Als leidraad wordt de weersvoorspelling gevolgd van het KNMI en actuele en betrouwbare weer-apps;
 2. DMM breng op de dag in kaart welke ondernemers de normen van voedselveiligheid dienen te volgen in overeenstemming met de door de NVWA vastgestelde normen;
 3. DMM geeft ondernemers met bederfelijke waar toestemming voor het plaatsen van (extra)parasols en luifels;
 4. DMM overlegt met bestuur en de ondernemers wat een verantwoord moment is om te mogen vertrekken. (Boven de te verwachte temperatuur van 30°C). Dit gaat niet om het te bediscussiëren beleid maar enkel het vertrek van de marktlocatie;
 5. De food ondernemers die geavanceerde koelingen hebben en geen problemen verwachten krijgen uiteraard toestemming om aanwezig te blijven;
 6. Het vertrek van de locatie dient zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor de andere ondernemers en de non-food die graag willen blijven staan. Er is hierbij enkel 1 moment dat het vertrekt kan worden opgevolgd;
 7. DMM overlegt of het mogelijk is de betrokken ondernemers met food met extreem weer op vaste en makkelijke wegrijplaatsen neer te zetten, bijvoorbeeld aan de uiteinden van de markt. Als dit vastgestelde plaatsen zijn kunnen de ondernemers hun klanten ook van tevoren informeren.
 8. In overleg met de ondernemers en DMM wordt bekeken of ook bakrijen op kunnen breken zonder overlast voor de rest van de markt te veroorzaken als dit voor de ondernemers wenselijk is.
 9. Goed overleg tussen bestuurd, DMM en ondernemers zorgt voor een verstandige en veilige opvolging van het hitte-protocol,
 10. Geef natuurlijk food ondernemers met geavanceerde koelingen die geen problemen ervaren de kans om gewoon open te blijven.

Dit hitte-protocol is tot stand gekomen in samenwerking met:

 • De Vereniging van De Koninklijke Nederlandse Slagers Nederlandse Visspecialisten
 • De Poeliersbond De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
 • Vandersterre B.V. 
 • NL-Marktmanagement

Wil je op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief